VESELĪBAS KULTS
Neesi vides upuris!
Valdi pār veselību,
nosaki savu likteni!